≡ Menu
Úvodní strana » Spolek rodičů

SRP DDM LOGO2.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
Spolek rodičů a přátel
Domu dětí a mládeže ve Strakonicích
Podskalí 309, 386 01 Strakonice   
IČ: 625 16 612
 
Podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku změnilo Sdružení svůj název a stanovy, které si v plném znění můžete stáhnout zde:
 
 
Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a i právnická osoba. Členem se stává doručením vyplněné přihlášky a to je od září 2016 novum.
 
Rodiče dětí vyplní přihlášku, která bude platit po celou dobu vašeho členství a platnost je podmíněna placením ročního příspěvku ve výši 50 Kč jako dosud.
Poplatek můžete uhradit hotově v DDM nebo převodem na účet 2201014600/2010 a jako variabilní symbol použijte číslo telefonu z vyplněné přihlášky.
 
 
Je to nový systém, který vyžaduje pochopení a zodpovědnost všech zúčastněných.
Spolek poskytuje finanční prostředky k zajištění akcí pro děti – Ples rodičů s dětmi, Dětský maškarní bál, Den dětí, Mikulášská nadílka, Tvůrčí dílny – na hudební produkci, materiál a odměny. Přispívá tanečním kroužkům na kostýmy, na dopravu na soutěže, na učební pomůcky, na ceny do různých soutěží a turnajů.