≡ Menu
Úvodní strana » Spolek rodičů

SRP DDM LOGO2.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
Spolek rodičů a přátel
Domu dětí a mládeže ve Strakonicích
Podskalí 309, 386 01 Strakonice   
IČ: 625 16 612
 
Činnost spolku se řídí platnými stanovami podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Plné znění stanov můžete stáhnout zde:
 
 
Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a i právnická osoba. Členem se stává na základě vyplněné přihlášky a zaplacením ročního příspěvku ve výši 50 Kč. 
 
Časté dotazy:
Moje dvě děti, navštěvují kroužky DDM, kolik stojí členský příspěvek?
Členský příspěvek je stále 50 Kč/rok, bez ohledu na počet vlastních dětí navštěvující kroužky. Členem spolku je rodič, ne děti.
Jsem členem spolku, může se můj manžel stát také členem?
Ano může, členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. (Máma, táta, děda, babička, strýc...) Vaše členství podpoří činnost spolku.
Jak na to?
Rodiče dětí či přátelé vyplní přihlášku, která platí po celou dobu členství. Platnost je podmíněna placením ročního příspěvku, nezaplacením příspěvku členství zaniká.
Poplatek můžete uhradit hotově v DDM nebo převodem na účet 2201014600/2010 a jako variabilní symbol použijte číslo telefonu z vyplněné přihlášky.
 

Společně s Vámi se snažíme prohlubovat vzájemnou podporu mezi rodiči a pedagogickými pracovníky DDM. Pomáháme organizovat společenské, vzdělávací a sportovní akce zaměřené na podporu DDM a do této instituce přihlášených dětí. Přispíváme materiálními a finančními prostředky na zajišťování činnosti a zlepšování prostředí v DDM. Pomáháme při získávání dárců, sponzorů a finančních prostředků z grantů či dotací.

Spolek dále přispívá k zajištění akcí pro děti: Ples rodičů s dětmi, Dětský maškarní bál, Den dětí, Mikulášská nadílka, tvůrčí dílny – na hudební produkci, materiál a odměny. Přehlídku tanečních kroužků a skupin na strakonickém hradě. Přispívá tanečním kroužkům na kostýmy, na dopravu na soutěže, na učební pomůcky, na ceny do různých soutěží a turnajů. 
 
Kontakt:
383 322 216 • 601 327 395