≡ Menu
ARANŽOVÁNÍ
Cena: 1300 Kč / školní rok
(650 Kč / 1.pol., 650 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 132
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Alena Hrdličková
Místo konání: CEV Podskalí
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková 
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti
 

Pravidelné schůzky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.

  Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • každému, kdo má představivost, trpělivost a estetické cítění
 • manuálně zručným dětem
Vybavení a pomůcky
 • většinu pomůcek a materiálu poskytujeme z vlastních zdrojů
 • korpus, květináč apod. si děvčata po domluvě nosí vlastní
Výstupy
 • rozvoj fantazie a motoriky
 • účast na výstavách DDM
 • účast na charitativních akcích
Víte že?
 • Vás čeká mnoho kreativní činnosti.
 • Aranžování je dovednost.