≡ Menu
DISKO DANCE
Cena: 1000 Kč / školní rok
(400 Kč /1. pol., 600 Kč / 2. pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 311
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: K. Maršalová, N. Němečková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné tréninky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro dívky od 12 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, které se chtějí tanci věnovat
 • dívkám, jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení (sukně nebo legíny, kraťasy se nedoporučují) boty vhodné do tělocvičny
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • taneční prvky zapojené do sestavy
 • nauka techniky správného postavení a držení těla
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
 • možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy 
 • nabízíme letní taneční tábor na Zálesí a další pobytové či jednodenní soustředění během školního roku
Víte že?
 • Tančíme mnoho stylů např. street dance,  do kterého zas patří hip hop, break dance,street funk atd.
 • Původy streetových tanců pochází z Ameriky.
 • Začátky stylů můžeme objevit v 2.pol.70.let 20.století s příchodem filmu Horečka sobotní noci.