≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Dramatický kroužek
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 114
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Tereza Šuláková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné tréninky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě

Skupiny

 • 6-10 let
 • 10 let a více
Doporučujeme
 • pro děti, které nemají strach veřejně vystupovat
 • pro děti, které se chtějí projevit
Vybavení a pomůcky
 • K zapůjčení v DDM Strakonice
Výstupy
 • osobnostní rozvoj - objevovat okolní svět i sebe sama, získat pozitivní sebepojetí - tj. posílit zdravé sebevědomí a jistotu
 • uvolnit a odstranit zábrany
 • rozvíjet obrazovornost, fantazii a tvořivost
Víte že?
 • V přípravě...