≡ Menu
ELEKTROŠIKULA
Cena: 1300 Kč / školní rok (bude snížena)
(<650 Kč / 1.pol.,  650 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 142
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: P. Varnuška, J.Hejlek,  L. Schovanec
Místo konání: dílna DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy

ŘAZENO DLE VĚKU A ZKUŠENOSTÍ

SKUPINA 1
 • PÁTEK 14:00-15:00
 • lektor: Lukáš Schovanec
 • volná místa: na dotaz
 • datum zahájení kroužku bude ZDE upřesněn
SKUPINA 2
 • PONDĚLÍ 15:30-16:30
 • lektor: Jaroslav Hejlek
 • volná místa: na dotaz
 • datum zahájení kroužku bude ZDE upřesněn
SKUPINA 3
 • ČTVRTEK 16:30-17:30
 • lektor: Pavel Varnuška
 • volná místa: na dotaz
 • datum zahájení kroužku bude ZDE upřesněn
SKUPINA 4 - volná místa
 • ÚTERÝ 15:30-16:30
 • výukový plán bude sestaven dle věku a zkušeností
 • volná místa
 • více info na: schovanec@ddmstrakonice.cz
 • datum zahájení kroužku bude ZDE upřesněn

organizační informace

 • organizační schůzka proběhne při prvním setkání kroužku.
 • předpokládaný termín zahájení kroužků v polytechnické učebně odhadujeme na začátek listopadu 2017, školné za 1. pololetí bude úměrně sníženo.
 • všichni přihlášení budou informováni o přesném datu zahájení kroužku zprávou SMS.
 • děkujeme za trpělivost při dokončení rekonstrukce budovy, odměnou pro chlapce bude nově vybavená učebna.

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • technicky zaměřeným a manuálně zručným dětem se zájmem o vědu, techniku a fyziku
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení a obuv do dílny
 • sešit a psací potřeby
 • nářadí, součástky, stavebnice, ochranné pomůcky a malé dílenské stroje zapůjčíme
 • v případě zájmu žáka doporučujeme v pololetí zakoupit vlastní trafo pájku pro pájení plošných spojů
Výstupy
 • nauka a seznámení s elektrotechnikou
 • znalost výroby jednoduchých plošných spojů (výrobky žákům zůstanou)
 • praktické využití fyzikálních zákonů a logického myšlení na stavebnicích Boofin 750
 • základní a pokročilé znalosti sestavení a programování Mindstorms stavebnic NXT