≡ Menu
FLÉTNA
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 130
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Mgr. Květa Fišerová, Jana Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné lekce

 • úterý 15,00 - 16,00 pokročilí  - Jana  Zetochová
 • středa 15,00 - 16,00 začátečníci  - Mgr. Květa Fišerová 
 • čtvrtek 15,00 - 16,00 začátečníci - Jana Zetochová
 • čtvrtek 16,00 - 17,00 začátečníci - Jana Zetochová

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení 
 • Pro tištěný formulář využijte kancelář v budově DDM Na Ohradě nebo CEV Podskalí.   
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 4 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • hudebně a rytmicky  nadaným dětem
 • dětem, které mají dýchací potíže
 • pro předškolní i školní věk (již od 4 let)
Vybavení a pomůcky
 • flétna
 • notový sešit
 • hrátky s flétnou, výuka hry na zobcovou flétnu - notová výbava - bude upřesněna na info schůzce
 • přezůvky
Výstupy
 • dítě zvládne základy hudební nauky - znalost not
 • umí správně ovládat hudební nástroj - rovné držení těla
 • umí hrát samostatně i ve skupině
 • rozvíjí vztah k hudbě
 • účast na veřejných vystoupeních
Víte že?
 • Flétna vznikla z lidové píšťaly.
 • Je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů.
 • Využívá se i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží.