≡ Menu
FLÉTNA
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 130
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: první lekce začínají v říjnu
 • Pravidelné lekce

 • úterý - pokročilí 15.00 - 16.00 hodin
 • středa - začátečníci 15.00 - 16.00 hodin
 • čtvrtek - mírně pokročilí 15.00 - 16.00 hodin
 • Organizační schůzka

 • proběhne v úterý 11.9. 2018 v 15.30 hodin v budově DDM v přízemí
 • Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 4 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • hudebně a rytmicky  nadaným dětem
 • dětem, které mají dýchací potíže
 • pro předškolní i školní věk (již od 4 let)
Vybavení a pomůcky
 • flétna
 • notový sešit
 • hrátky s flétnou, výuka hry na zobcovou flétnu - notová výbava - bude upřesněna na info schůzce
 • přezůvky
Výstupy
 • dítě zvládne základy hudební nauky - znalost not
 • umí správně ovládat hudební nástroj - rovné držení těla
 • umí hrát samostatně i ve skupině
 • rozvíjí vztah k hudbě
 • účast na veřejných vystoupeních
Víte že?
 • Flétna vznikla z lidové píšťaly.
 • Je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů.
 • Využívá se i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží.