≡ Menu
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 129
Časová dotace: 60 min./ týden
Vedoucí kroužku: Ing. Marie Hošková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: první lekce ve čtvrtek 4.10. v 15.00 hodin

Pravidelné lekce

  • čtvrtek 15.15 až 16.15 hodin

Organizační schůzka

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí