≡ Menu
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 129
Časová dotace: 45 min./ týden
Vedoucí kroužku: Ing. Marie Hošková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: žádný záznam

 Pravidelné schůzky: úterý 15,30 - 16,15

Jak podat přihlášku?

  • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • Pro podání tištěného formuláře využijte kancelář v budově DDM Na Ohradě nebo  CEV Podskalí.