≡ Menu
KERAMIKA
Cena: 1250 Kč / školní rok
(550 Kč / 1.pol.,  700 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Alena Hrdličková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné schůzky

 • pondělí 14,30 - 16,30
Jak podat přihlášku?
 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte kancelář v  budově DDM Na Ohradě nebo CEV Podskalí.
 • Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se smyslem pro tvořivost
Vybavení a pomůcky
 • hlína, glazury - ze zdrojů DDM
 • přezůvky, stará košile nebo zástěra
Výstupy
 • rozvoj kreativity a estetického cítění
 • vlastní výrobky
Víte že?
 • Práce s hlínou rozvíjí jemnou motoriku.
 • Vás čeká mnoho kreativní činnosti.