≡ Menu
KEYBOARD
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 120
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Milada Sobotová, Jana Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: Pravidelné lekce začínají v říjnu.

Pravidelné lekce

 • středa 14.00 - 15.00 hodin
 • čtvrtek 14.00 - 15.00 hodin
 • čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin
 • čtvrtek 16.00 - 17.00 hodin

Organizační schůzka

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • hudebně nadaným dětem
 • dětem s hudebním sluchem
Vybavení a pomůcky
 • vlastní keyboard
 • psací potřeby
 • obal na noty
Výstupy
 • zdokonalení ve hře na keyboard
 • orientace v notovém zápise
 • kolektivní hra
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice
 • vystoupení v domově seniorů
Víte že?
 • Keyborad je elektrický klávesový nástroj.
 • Obsahuje celou řadu zvukových rejstříků.
 • Disponuje téměř všemi zvuky různých hudebních akustických nástrojů - různé druhy klavírů, varhanní zvuky, dechové nástroje, zvuky kytar, rytmických nástrojů.
 • Obsahuje automatické doprovody různých hudebních stylů - rock, pop, disco, country a jiné.