≡ Menu
Název kroužku: Baby Otavanky
Cena: 1600 Kč / školní rok
(800 Kč /1. pol., 800 Kč / 2. pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 155
Časová dotace: 2 - 3 hod./týden
Lektor kroužku: Monika Šmejkalová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Ing. Marie Hošková
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti
Pravidelné tréninky:
 • pondělí 15:00 - 16:30 v sále DDM Na Ohradě
 • pátek 15:00 - 16:00 v sále DDM Na Ohradě
 • kroužek bude probíhat do června 2018

Informační schůzka:

 • proběhla

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na Ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí
 • sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy
 • pokud si nejste jisti do jaké skupiny mažoretek patříte, tak uveďte do přihlášky jen mažoretky - spojíme se s Vámi a poradíme
Podmínky přijetí:
 • výběrová skupina - pro mažoretky, které už kroužek navštěvovaly a jsou připravené na soutěžní zápolení
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 5 let
 • přijetí během školního roku pouze po domluvě s vedoucí oddělení
Doporučujeme:
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, které se chtějí věnovat mažoretkovému sportu
 • dívkám, jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky:
 • sportovní oblečení (sukně nebo legíny, kraťasy ne džínové) boty vhodné do tělocvičny (nejlépe gymnastické cvičky nebo baleríny)
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • hůlka (baton) vlastní
 • kostým ( mažoretky potřebují na soutěže jednotný kostým - na ceně a šití kostýmu se domlouváme s rodiči)
Výstupy:
 • zdokonalení fyzické kondice
 • disciplína a týmová spolupráce
 • práce s hůlkou (batonem)
 • nauka techniky správného postavení a držení těla
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, soutěžích mažoretkové asociace, případně jiných…
 • možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy
Víte že?
 • Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Základní definice by mohla znít: Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci, např.: točení, házení, přehazování a další.