≡ Menu
Název kroužku: Mini Otavanky
Cena: 1600 Kč / školní rok
(800 Kč /1. pol., 800 Kč / 2. pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 155
Časová dotace: 2 -3 hod./týden
Lektor kroužku: Barbora Masopustová, Martina Machová
Místo konání: DDM Na Ohradě, ZŠ Dukelská
Vedoucí oddělení: 
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
 
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné tréninky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
 • Pokud si nejste jisti do jaké skupiny mažoretek patříte, tak uveďte do přihlášky jen mažoretky - spojíme se s Vámi a poradíme

Podmínky přijetí:

 • výběrová skupina - pro pokročilé mažoretky, které už kroužek navštěvovaly
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • přijetí během školního roku pouze podle domluvy s vedoucí oddělení
Doporučujeme:
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, které se chtějí věnovat mažoretkovému sportu
 • dívkám, jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky:
 • sportovní oblečení (sukně nebo legíny, kraťasy ne džínové) boty vhodné do tělocvičny (nejlépe gymnastické cvičky nebo baleríny)
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • hůlka (baton) vlastní
 • kostýmy (mažoretky musejí mít na soutěže jednotný kostým a obuv - na ceně a šití kostýmů se domlouváme s rodiči)
Výstupy:
 • zdokonalení fyzické kondice
 • disciplína a týmová spolupráce
 • práce s hůlkou (batonem)
 • nauka techniky správného postavení a držení těla
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, soutěžích mažoretkové asociace, případně jiných…
 • možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy
Víte že?
 • Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Základní definice by mohla znít: Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci, např.: točení, házení, přehazování a další.