≡ Menu
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 141
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Radek Jung, Milan Skála
Místo konání: plavecký stadion Strakonice
Vedoucí oddělení: Bc.Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné lekce

 • STŘEDA 17:00 - 18:00

 

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem s fyzickými předpoklady a akčním zaměřením, které chtějí pomáhat druhým
Vybavení a pomůcky
 • plavky
 • ploutve, potápěčské brýle a šnorchl
Výstupy
 • zdokonalení a upevnění fyzické kondice
 • zdokonalení plaveckých dovedností
 • základy první pomoci
 • možnost získání potápěčské kvalifikace s mezinárodní platností
 • možnost účasti na výletech, soustředěních a závodů Mladý zdravotník
Víte že?
 • Mladý záchranář je vhodný pro děti s ambicemi pomáhat druhým, protože se naučí dovednosti, které jsou k tomu předpokladem.
 • Výuka je zaměřena na vodní záchrannou službu, všeobecné znalosti první pomoci a základy přístrojového potápění.
 • Dovednosti mohou být využívány v rámci volného času, ale mohou být i přípravou pro různé kurzy či studium škol a mohou se stát i náplní budoucího povolání.