≡ Menu
NĚMECKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 104
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné lekce

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • individuálně probrat úroveň jazyka a zařadit do skupiny
 • začátečníci,pokročilí
Vybavení a pomůcky
 • učebnice, pracovní listy (ze zdrojů DDM)
 • CD přehrávač - poslech (ze zdrojů DDM)
Výstupy
 • postupně získávat vědomosti jazyka a umět jej používat
 • aktivní znalost jazyka
 • porozumění
Víte že?
 • Němčina je jazyk našich sousedů.
 • Kolik jazyků umíš,tolikrát jsi člověkem.