≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Plastikový modelář
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
Cena: 1300 Kč / školní rok
(650 Kč / 1.pol.,  650 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 108
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Marek Příhoda
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné lekce

 • ÚTERÝ 17:30-19:00 - změna času
 • datum zahájení kroužku bude ZDE upřesněn
 • přihlášené budeme o zahájení kontaktovat emailem

Organizační informace

 • předpokládaný termín zahájení tohoto kroužku odhadujeme na začátek listopadu 2017, školné za 1. pololetí bude úměrně sníženo.
 • děkujeme za trpělivost při dokončení rekonstrukce budovy, odměnou pro děti bude nová dílna a vybavení.
 • termíny budou s přihlášenými domluveny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu
 • organizační schůzka proběhne při prvním setkání kroužku.
 • proběhne při zahájení kroužku
 • přihlášení potvrdíme telefonicky, případně emailem

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • manuálně zručným a trpělivým dětem
Vybavení a pomůcky
 • pracovní oblečení, přezůvky
Výstupy
Víte že?
 • Lektor kroužku je dvojnásobný mistr republiky a talent Jihočeského kraje.
 • Plastikové modelářství může být koníčkem na celý život.