≡ Menu
ROBOTIKA 
Cena: 1300 Kč / školní rok (bude snížena)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 143
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Radek Chval 
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: informace k rekonstrukci

Pravidelné lekce

 • ČTVRTEK 17:30-19:00 /volné místo - na dotaz
 • předpokládaný termín zahájení tohoto kroužku odhadujeme na začátek listopadu 2017, školné za 1. pololetí bude úměrně sníženo.
 • všichni přihlášení budou informováni o přesném termínu zahájení kroužku zprávou SMS.
 • děkujeme za trpělivost při dokončení rekonstrukce budovy

Organizační informace

 • organizační schůzka proběhne při prvním setkání kroužku.

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost - kroužek bez přítomnosti rodičů
 • Pro děti od 12 let, ideálně pro absolventy kroužku elektrošikula, není však podmínkou
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • trpělivým a manuálně zručným dětem se zájmem o techniku
Vybavení a pomůcky
 • bude upřesněno na informační schůzce a na jednotlivých schůzkách kroužků
Výstupy
 • sestavené projekty z robotických stavebnic
Víte že?
 • Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích