≡ Menu
RUSKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 106
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: PaedDr. Václav Žitný
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti
 

Pravidelné schůzky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • pro děti se zájmem o cizí jazyky
Vybavení a pomůcky
 • učebnice 'Pojechali', mapy - domluva na info schůzce
 • přehrávač CD / poskytuje DDM
 • přezůvky
Výstupy
 • příprava na konverzační soutěže - okresní a krajské kolo
 • výrazné úspěchy v krajském kole
 • porozumění, komunikace
Víte že?
 • Ruský jazyk je světový jazyk číslo tři (dle významu předstihl němčinu).
 • Vyučuje se jako další cizí jazyk.
 • Zájem o něj stále vzrůstá.
 • Je jazykem slovanským.