≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Start dance - tancování pro nejmenší
START DANCE - TANCOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
Cena: 1000 Kč / školní rok 
(400 Kč / 1.pol.,  600 Kč / 2.pol.)
* sleva za 1. pol. - rekonstrukce
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 314
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektoři kroužků: 
- Iva Tomášková
- Tereza Myslivcová
- Sandra Petrášová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: začínáme!!!

Pravidelné tréninky:

SKUPINA A  - naplněno/evidence náhradníků

 • vedoucí: T. Myslivcová, S. Petrášová
 • ČTVRTEK 16:30-17:30
 • vhodná pro nejmenší děti 4-5(1/2) let
 • věk je doporučený, není podmínkou
 • začínáme 16.11.2017
​​​SKUPINA B  - volná místa
 • vedoucí: Iva Tomášková
 • STŘEDA 15:00-16:00
 • vhodná pro děti 5(2/2)-6 let
 • začínáme 15.11.2017

DISKO TANCE - volná místa

 • vedoucí: Iva Tomášková
 • termín: ČTVRTEK 15:00-16:30
 • ideální pro absolventy START DANCE a začátečníky
 • vhodné pro děti 7-11 let
 • začínáme 16.11.2017

Několik rad při volbě skupiny

 • prosím respektujte věkové skupiny, tréninkové plány jsou přizpůsobené věku a fyzickým možnostem dítěte.
 • Volba skupiny není závazná, kdykoliv během roku je možné po domluvě přestoupit. 
 • pro děti, s kterými jsme pracovali v loňských letech, navazuje kroužek DISKO TANCE.
 • Na tuto taneční průpravu dochází převážně malé slečny, chlapci jsou ale vítanou výjimkou! Chlapci většinou volí kroužek Break dance pro začátečníky od 5 let, kde mají naopak převahu nad dívkami. 
 • Pro radu se zařazením jsem k dispozici: Lukáš Schovanec, 724 147 600, schovanec@ddmstrakonice.cz

Organizační schůzka

 • proběhne při zahájení kroužku
 • přihlášení potvrdíme telefonicky, případně emailem

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
Pro absolventy START DANCE doporučujeme:
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, trénink bez přítomnosti rodičů
 • vhodné pro děti od 4 let
 • možnost přijetí během školního roku
 • nabízíme možnost vyzkoušet si 2-3 lekce, po kterých společně vyhodnotíme správnost výběru zájmové aktivity
Doporučujeme
 • tanečně a pohybově nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let.
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení,
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
 • notýsek na razítka za výkony v jednotlivých lekcích
Výstupy
 • rozvoj rytmického cítění dětí a jeho vnímání
 • rozvoj hrubé motoriky a vnímání pohybů svého těla
 • zlepšení kondice, protažení a zesílení svalů
 • nácvik tanečních sestav stylu disko, hip-hop a výrazových technik
 • motivace formou her
Víte že?
 • Schopnost a touha vyjádřit své pohyby je nám dána od narození. Je základním a přirozeným projevem člověka.
 • Naším cílem je, aby děti hravou formou a profesionálním přístupem lektora získali kladný vztah k pohybu a tanci. Své přirozené schopnosti, fantazii a tvořivost využily v dalším životě, a to nejen na tanečním parketu, ale i v dětském kolektivu.
 • Pohybová činnost významně ovlivňuje psychické procesy. Dítě vyvolává a spojuje citové podněty s fyzickými, využívá pohyb jako zdroj sebejistoty a sebeuvědomění a formuje dětskou osobnost.
 • Základem vyjádření tance je pohybový základ. Tato technika nabízí prostor pro vyjádření představy, prožitky, nálady a dalších podnětů. U takto malých dětí pak tanec není dril, ale citlivá výchova a individuální přístup lektora tak, aby jeho rozvoj nebyl uměle urychlován, ani zbytečně brzděn.