≡ Menu
VAŘENÍ
Cena: 1400 Kč / školní rok
(700 Kč / 1.pol.,  700 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 107
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
 
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti

Pravidelné schůzky

 • v přípravě...

Organizační schůzka

 • proběhne v polovině září 2018, sledujte web, termín bude upřesněn

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem, které rády pomáhají v kuchyni
 • dětem, které se chtějí o vaření něco naučit
Vybavení a pomůcky
 • zástěra
 • přezůvky
 • sešit na recepty
 • psací potřeby
 • suroviny na vaření zajistí DDM
Výstupy
 • získání základů práce v kuchyni
 • práce s kuchyňským náčiním
 • vaření jednoduchých jídel
Víte že?
 • Vaření je dovednost v životě člověka potřebná a důležitá.
 • Kroužek nabízí dětem teorii i praxi, kterou jsou schopny zvládnout.