≡ Menu
POČÍTAČOVÉ KROUŽKY 2018
Cena: 1300 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 113
Časová dotace: 1,5-2 hod./týden
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: poslední místa v kroužcích...
SKUPINY:
INFORMATIKA
Kroužek je prakticky orientován na využití počítače v běžném i studijním životě. Děti poznávají PC od úplných základů až po obtížnější kroky, učí se obládat aplikace zaměřené na různorodé činnosti tak, aby poznali, že počítače neslouží jen ke hraní her. Bonusem jsou základy práce s 3D tiskárnou a jednoduché programování
 • ČTVRTEK 15:00-16:30
 • lektor: Martin Allmer
 • kapacita: naplněno

3D TISK & INFORMATIKA (novinka)
Obsah výuky na kroužku vychází ze vzdělávacího plánu informatiky (popráno výše). Významná část výuky je věnována novému oboru 3D tisku a práce s programy s tím spojené. Výrobky z 3D tiskárny si děti odnesou domů.
 • PONDĚLÍ 16:30-18:00
 • Lektor: Jan Valeš
 • kapacita:na dotaz

INFORMATIKA - POKROČILÍ
Pokročilá práce na PC, dokonalé zvládnutí obsluhy vybraných programů a skupinou zvolené problematiky. Propojení výuky s učivem na ZŠ a příprava na bezproblémové užívání office programů na SŠ. Modelování a následný tisk 3D objektů.
 • STŘEDA 15:00-17:00
 • Lektor: Lukáš Schovanec
 • kapacita: na dotaz

PROGRAMOVÁNÍ & WEBDESING
Oblíbený obor informatiky. Práce s programovacími jazyky na různých úrovních, příprava a vytváření webových stránek. Výuka je doplněna o práci s 3D tiskárnou a příbuzným softwarem a o témata propojující výuku na ZŠ.
 • ČTVRTEK 16:30-18:00
 • Lektor: Ing. Martin Allmer
 • kapacita: volná místa

Organizační schůzka
Podmínky přijetí
 • věk není rozhodující, výběr správného oboru je podmíněn reálnými dovednostmi žáka, popřípadě individuální dohodou s lektorem.
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • možnost přijetí během školního roku

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Doporučujeme
 • dětem se zájmem o techniku a informatiku
 • dětem pro získání kvalitní počítačové gramotnosti nutné při studiu na ZŠ
 • pokročilým dětem se zájmem o konkrétní počítačovou problematiku
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • techniku a učební pomůcky zapůjčíme
Všeobecné výstupy
 • zdokonalení a rozvoj počítačové gramotnosti
 • osvěta negativních vlivů internetu, kyberšikany, sociálních sítí a virového ohrožení PC
 • správné návyky využití počítače a psaní na klávesnici
 • seznámení s 3D tiskárnou
 • ovládání Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint v rozsahu dle pokročilosti skupiny
 • praktické použití dalšího vybavení učebny: tiskárna, scanner, vypalování, robotické stavebnice, výukové stavebnice, zrcadlové fotoaparáty, midi klávesy, vazač, laminace, buttony...
 • seznámení s novinkami ve světe počítačů, orientace v novém hardwaru a softwaru
 • skupinové projekty na aktuální vzdělávací téma

Pokročilé výstupy

 • pokročilé ovládání programů, editorů zvuku, videa, grafiky
 • pokročilá práce s MS Office formou projektů
 • programování NTX Mindstorm, C++
 • konstrukce počítače
 • webové stránky
 • propojení znalostí s ostatními výukovými předměty ve škole
Víte že?
 • Výpočetní technika představuje v dnešní době především počítač. Společnost se vyvíjí obrovským tempem a za posledních 20 let se technika neuvěřitelným tempem rozvinula.
 • V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se nezbytnou součástí našeho života. Počítače jsou všude kolem nás, více než polovina lidí používá počítač a internet jako pracovní nástroj. V domácnosti, kde se většina dětí s počítačem setkává, je však používán převážně jako hračka a pro zábavu.
 • Je velmi důležité ukázat dětem dostupné funkce počítače, aplikace a programy, které lze použít jako pomůcku pro učení nebo nástroje pro osobnostní a vědomostní rozvoj. Dále umožnit přístup a získání zkušenost s vybavením, které nebývá v domácnostech a školách obvyklé. Pracovat na kolektivních projektech možných pouze pod odborným vedením a v pracovní skupině se stejným zájmem.