≡ Menu
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Cena: 1400 Kč / školní rok
(700 Kč / 1.pol.,  700 Kč / 2.pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 101
Časová dotace: 2,5 hod./týden, 2 hod./týden - začátečníci
Lektor kroužku:  Vlaďka Hradská, Nikola Samcová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení:  Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: informace k rekonstrukci budovy a zahájení činnosti
Pravidelné kroužky:
 • pondělí 16,30 - 19,00  Vlaďka Hradská
 • čtvrtek  16,30 - 19,00  Vlaďka Hradská
 • čtvrtek  17,00 - 19,00 Nikola Samcová
Jak podat přihlášku?
 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení. 
 • Pro podání tištěného formuláře využijte kancelář v budově DDM Na Ohradě nebo  CEV Podskalí.
 •  

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem s estetickým cítěním
Vybavení a pomůcky
 • notýsek, psací potřeby
 • výtvarné potřeby - upřesní lektor na informační schůzce
Výstupy
 • rozvoj představivosti a estetického cítění
 • výtvarná díla a výrobky
 • výzdoba DDM
 • výstavy v DDM
 • výstava v Strakonické galerii MSP,v prostorách MěÚ a v Domově seniorů
Víte že?
 • Vás čeká zajímavá a kreativní činnost.
 • Každý obraz i keramický výrobek je originál.