≡ Menu
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Cena: 1400 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 101
Časová dotace: 2,5 hod./týden, 2 hod./týden - přípravka
Místo konání: DDM Na Ohradě
Lektor: Vlaďka Hradská, Nikola Samcová
Vedoucí oddělení:  Alena Hrdličková
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: prázdné...

Pravidelné schůzky

 • pondělí   16,30 -19,00
 • čtvrtek    16,30 -19,00
 • pátek      13,30 -15,30 - přípravka

Organizační schůzka

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem s estetickým cítěním
Vybavení a pomůcky
 • notýsek, psací potřeby
 • výtvarné potřeby - upřesní lektor na informační schůzce
Výstupy
 • rozvoj představivosti a estetického cítění
 • výtvarná díla a výrobky
 • výzdoba DDM
 • výstavy v DDM
 • výstava v Strakonické galerii MSP,v prostorách MěÚ a v Domově seniorů
Víte že?
 • Vás čeká zajímavá a kreativní činnost.
 • Každý obraz i keramický výrobek je originál.