≡ Menu
Úvodní strana » Akce pro veřejnost » ŠNEČÍ HRÁTKY
Sneci_hratky_2021.jpg

Po úspěšném lovení šneků jsme si pro děti připravili ŠNEČÍ HRÁTKY. Přijďte si s námi zahrát a zasoutěžit do areálu bývalé školky v Ellerově ulici (vedle Zimního stadionu) ve dnech 25.,26 a 27.5. v čase 14:00 -17:00. Kromě zábavných stanovišť si můžete s dětmi nakreslit či vyrobit další šnečí kamarády, protože součástí naší akce bude i Šnečí galerie.

Aktuální hygienické podmínky pro vstup do areálu

   Režim hygienických opatření při akci pro veřejnost v areálu bývalé mateřské školky v Ellerově ulici proběhne v souladu s novelizovaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 24. 5. 2021
   Opatření dovoluje počet maximálně 100 osob ve skupině vnějších prostor při splnění podmínky doložení výsledku testu nebo náhradního způsobu dokladu s tím, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), Osoby po celou dobu používají, a to i při pohybu venku bez ohledu na velikost rozestupů, respirátor, s výjimkami pro osoby mladší 15 let, kterým stačí zdravotnická rouška, a s výjimkami pro osoby podle bodu 3 mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest, které nemusí nosit žádnou ochranu (např. osoby během cvičení, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, po dobu nezbytnou při konzumaci jídla a pití).
   Počet osob v areálu bude kontrolován pracovníky DDM
 
Podmínky pro vstup do areálu pro děti (s výjimkou pro děti do 6 let)
 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (max. 180 dní)
 • doloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o těchto skutečnostech. (Prohlášení bude k dispozici u vstupu do areálu)
 • při pohybu po areálu je použita rouška/respirátor
 • účastníkovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nebude umožněn vstup do herního areálu.
Rouška/respirátor ⇒ potvrzení/čestné prohlášení
⇒ desinfekce rukou, rozestupy

 

Podmínky pro vstup do areálu pro dospělé:

 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (max. 180 dní)
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu.
 • doloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o těchto skutečnostech. (Prohlášení bude k dispozici u vstupu do areálu)
 • při pohybu po areálu je použit respirátor
 • účastníkovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nebude umožněn vstup do herního areálu.
 
Respirátor ⇒ potvrzení/certifikát o očkování/čestné prohlášení
⇒ desinfekce rukou, rozestupy

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!