≡ Menu
Úvodní strana » Komunitní setkání a workshopy

Komunitní setkání a workshopy

V období květen a červen 2020 připravujeme komunitní setkání a workshopy zdarma. Plně si uvědomuje závažnost situace ohledně šíření COVID 19 a ochrana zdraví našich klientů a lektorů je naší prioritou. Zajistit hygienické a provozní podmínky kroužků a kurzů v běžném provozu našich budov a v pronajatých sportovištích není možné, proto nabízíme tuto alternativu. 

  • maximální počet 15 účastníků ve skupině
  • Podmínkou účasti je vyplněné čestné prohlášení, které můžete stáhnout zde na webu, nebo vyzvednout ve hlavním vchodu DDM Na Ohradě.
  • účast je dobrovolná
  • účast je zdarma 
  • sledujte e-mail. Nabídka tématického bloku pro vybrané skupiny dětí bude rozeslána na email rodičů uvedený v přihlášce.
  • nabídka tématických okruhů je omezená podmínkami provozu
  • přesný čas pro individuální skupiny a plánování aktivit probíhá tak, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými účastníky
  • rozvrh je naplánován tak, aby bylo možné zajistit úklid, desinfekci prostoru a pomůcek mezi jednotlivými skupinami.
  • tématická nabídka zaměřená pro účastníky kroužků a kurzů ve druhém pololetí školního roku.

banner idea.png

Tištěné formuláře Čestného prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění si můžete vyzvednout ve hlavním vchodu DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice.