≡ Menu
Úvodní strana » My v tom jihočechy nenecháme
Vážení rodiče,
nabízíme možnost žádosti si o finanční podporu volnočasových aktivit pro Vaše děti.
Žádost můžete vyřídit na stránkách: https://myvtomjihocechynenechame.cz 
nebo osobně v DDM Strakonice, rádi Vám pomůžeme.
 
POSTUP ZÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU
- ověření, zda máte na finanční podporu nárok:
 1. Máte trvalý pobyt v Jihočeském kraji?
 2. Žije v rodině dítě/děti ve věku 3-19 let?
 3. Pobíráte přídavek na dítě? nebo
 4. Pobíráte příspěvek na bydlení? nebo
 5. Měsíční příjem na člena domácnosti je nižší než 13.000 Kč?
 6. Online kalkulačka 

- podání žádosti + potřebné dokumenty:

 1. Vyplnění žádosti o podporu
 2. prokázání čistého příjmu nebo
 3. potvrzení pobírání příspěvku (Úřad práce)
 4. podání žádosti v DDM Strakonice
 5. zpracování žádosti pracovníky DDM Strakonice
Dokumenty ke stažení:
 
Vytištěné formuláře jsou k dispozici v DDM Strakonice
 
PRO KOHO JE PODPORA URČENA
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let,
tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019, v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
 
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.)
 
PODPOŘENY BUDOU

Děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

více informací na oficiálním webu: