≡ Menu
AEROBIK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 305
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Sandra Petrášová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky - začínáme 23.9. 2021

 • Čtvrtek 15:00 - DDM Na Ohradě

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • tanečně a sportovně nadaným dětem a dívkám, jako taneční základ do dalších let.
 • jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
 • notýsek na razítka za výkony v jednotlivých lekcích
Výstupy
 • Zdokonalení fyzické kondice
 • Základy aerobních prvků zapojené do taneční sestavy
 • Vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
 • Možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • Aerobik dětí je ideální pro zdokonalení pohybu na rytmus a přípravou na jiný moderní styl tance.
Víte že?
 • Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu.
 • Základem všech forem aerobiku je, že při vykonávaných cvičení se pracuje se středně vysokou intenzitou zatížení, bez vzniku kyslíkového dluhu - je to cvičení aerobní.
 • Pravidelné aerobní zatěžování o délce alespoň 20, ale nejlépe 50 až 90 minut, působí příznivě na srdečně-cévní systém, dýchání (zvětšení kapacity plic), pohybový systém (kloubní pohyblivost a posilování), mění metabolismus a prokázaný je i pozitivní vliv na psychiku.