≡ Menu
AEROBIK
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 305
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Sandra Petrášová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020
Pravidelné tréninky
Pátek 16:00 - 17:00, malý sál DDM Strakonice - Sandra Petrášová

Organizační schůzka
Proběhne 26. 9.  v 15:00 v přízemí DDM Strakonice.
Tréninky začínají první týden v říjnu.
 

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • vhodné pro děti od 8 let
  • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
  • tanečně a sportovně nadaným dětem a dívkám, jako taneční základ do dalších let.
  • jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
  • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny
  • lahev s pitím (min. 0,5 l)
  • cvičební pomůcky zapůjčíme
  • notýsek na razítka za výkony v jednotlivých lekcích
Výstupy
  • Zdokonalení fyzické kondice
  • Základy aerobních prvků zapojené do taneční sestavy
  • Vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
  • Možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
  • Aerobik dětí je ideální pro zdokonalení pohybu na rytmus a přípravou na jiný moderní styl tance.
Víte že?
  • Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu.
  • Základem všech forem aerobiku je, že při vykonávaných cvičení se pracuje se středně vysokou intenzitou zatížení, bez vzniku kyslíkového dluhu - je to cvičení aerobní.
  • Pravidelné aerobní zatěžování o délce alespoň 20, ale nejlépe 50 až 90 minut, působí příznivě na srdečně-cévní systém, dýchání (zvětšení kapacity plic), pohybový systém (kloubní pohyblivost a posilování), mění metabolismus a prokázaný je i pozitivní vliv na psychiku.