≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK 
Cena:1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 117
Časová dotace: 45 min lekce/týden
Lektoři kroužků:  Miroslav Chum - dospělí, Helena Semirádová/ děti
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Pravidelné schůzky:

 • Dospělí: ÚTERÝ 18:00-19:00 - začínáme 4.10.2022
 • Skupina začátečníků 8-9 let: PÁTEK 13:30-14:30 - začínáme 23.9.2022

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě
Skupiny
 • děti
 • dospělí
Doporučujeme
 • pro děti se zájmem o jazyk
 • jako formu doučování pro studenty ZŠ, SŠ
 • jako formu celoživotního vzdělávání pro dospělé
Vybavení a pomůcky
 • Multidotykový 3panel 
 • učebnice a tablet  / zdroj DDM /
 • psací potřeby,sešit,přezůvky - s sebou
Výstupy
 • základní konverzace v cizím jazyce - představování, pozdravy, časové údaje atd.
 • rozvoj porozumění anglickým textům
 • prohloubení a rozvoj gramatických pravidel 
Víte že?
 • angličtina je západogermánský jazyk,který slouží jako mezinárodní dorozumívací jazykový kód
 • znalost angličtiny dnes patří k základním a esenciálním dovednostem každého vzdělaného člověka
 • nejmodernější poznatky a informace jsou primárně vydávány v anglických publikacích a často jsou do rodného jazyka čtenáře přeloženy až za několik let
 • nejen kvůli rozvoji internetu a globalizaci je nutné tento jazyk zvládnout