≡ Menu
ANGLICKÝ JAZYK 
Cena: 1300,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 117
Časová dotace: 45 min lekce/týden
Lektoři kroužků: 
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky  2023/24

Pravidelné schůzky:

 • Angličtina pro nejmenší/5+: pátek 14:00-15:00 (naplněno)
 • Angličtina/9+ začátečníci: pátek 15:00-15:45 (naplněno)
 • Angličtina/9+ pokročilí: pátek 15:45-16:30 (volné místo)

Začínáme v pátek 22.9.2023 

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě
Skupiny
 • Angličtina pro nejmenší/5+
 • Malý angličtinář/7+
 • Angličtina/9+
Doporučujeme
 • pro děti se zájmem o jazyk
Vybavení a pomůcky
 • Multidotykový 3panel 
 • učebnice a tablet  / zdroj DDM /
 • psací potřeby, sešit, přezůvky - s sebou
Výstupy
 • základní konverzace v cizím jazyce - představování, pozdravy, časové údaje atd.
 • rozvoj porozumění anglickým textům
 • prohloubení a rozvoj gramatických pravidel 
 • rozšíření slovní zásoby
Víte že?
 • angličtina je západogermánský jazyk, který slouží jako mezinárodní dorozumívací jazykový kód
 • znalost angličtiny dnes patří k základním a esenciálním dovednostem každého vzdělaného člověka
 • nejmodernější poznatky a informace jsou primárně vydávány v anglických publikacích a často jsou do rodného jazyka čtenáře přeloženy až za několik let
 • nejen kvůli rozvoji internetu a globalizaci je nutné tento jazyk zvládnout