≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Český jazyk pro přistěhovalé
ČESKÝ JAZYK
Cena: 1300,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 106
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová 
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky

 • individuální, dle domluvy
 • obsazeno

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti i dospělé
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • pro děti i dospělé se zájmem o cizí jazyky
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • psací potřeby
Výstupy
 • Naším cílem je všem zájemcům pomoc se seznámit s českým jazykem, rozvíjet vaše komunikační dovednosti a ponořit se do české kultury.
 • V našem kroužku se zaměřujeme na praktické a užitečné dovednosti.
 • Naučíte se základy české gramatiky, slovní zásobu a výslovnost.
 • Budeme společně procvičovat poslech, mluvení, čtení a psaní, abyste se stali plynulými a sebejistými mluvčími češtiny.
 • V rámci kroužku uchazeč objevuje kouzle české kultury, tradic, zvyklostí a historie.