≡ Menu
CVIČENÍ PRO DĚTI - JITKA HANUŠOVÁ
Cena: v přípravě / leden-červen 2021
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 310
Časová dotace: 1 hod./týden
Místo konání: Fitklub "Elko"
Termín kroužku: Středa 16:30 - 17:30
Vedoucí kroužku: Jitka Hanušová
Vedoucí oddělení: Polanová Barbora
kontakt: 383 322 216, 724 122 767 
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2020/2021
Jak podat přihlášku?
  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Doporučujeme: 
  • pro děti od 3,5 let
  • tanečně a pohybově nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let.
Vybavení a pomůcky:
  • pohodlné oblečení vhodné na cvičení
Výstupy
  • cvičení s písničkami, náčiním a nářadím