≡ Menu
DISC GOLF
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Jiří Pašek
Místo konání: discgolfové hřiště Strakonice
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: tento rok nebude kroužek otevřen.

Pravidelné tréninky

Tento rok nebude kroužek otevřen.

Jak podat přihlášku? 

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • možnost přijetí během školního roku
m