≡ Menu
DISKO TANCE
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 311
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Iva Tomášková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2020/2021

Pravidelné schůzky

- PONDĚLÍ 15:30 - 16:30

-NAPLNĚNO (8.9.) - evidence náhradníků 

Organizační schůzka

- začínáme 5.10.2020

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • pro děti 7-11 let
 • navazující výuka na START DANCE
 • vhodné pro začátečníky této věkové skupiny
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, které se chtějí tanci věnovat
 • dětem jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení (sukně nebo legíny, kraťasy se nedoporučují) boty vhodné do tělocvičny
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • základy tanečních prvků zapojené do sestavy
 • nauka techniky správného postavení a držení těla
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
 • možnost postupu do taneční skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy 
 • nabízíme letní taneční tábor na Zálesí a další pobytové či jednodenní soustředění během školního roku
Víte že?
 • Tančíme mnoho stylů např. street dance,  do kterého zas patří hip hop, break dance,street funk atd.
 • Původy streetových tanců pochází z Ameriky.
 • Začátky stylů můžeme objevit v 2.pol.70.let 20.století s příchodem filmu Horečka sobotní noci.