≡ Menu
DISKO TANCE
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 311
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Elen Krejčová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/24

Pravidelné tréninky:

 • pondělí 14:00-15:00
 • volná místa

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • pro děti od 7 let
 • navazující výuka na START DANCE
 • vhodné pro začátečníky této věkové skupiny
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, které se chtějí tanci věnovat
 • dětem jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • základy tanečních prvků zapojené do sestavy
 • nauka techniky správného postavení a držení těla
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
 • možnost postupu do taneční skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • nabízíme letní taneční tábor na Zálesí
Víte že?
 • Tančíme mnoho stylů např. street dance,  do kterého zas patří hip hop, break dance, street funk atd.
 • Původy streetových tanců pochází z Ameriky.
 • Začátky stylů můžeme objevit v 2.pol.70.let 20.století s příchodem filmu Horečka sobotní noci.