≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Dramatický kroužek
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 114
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku:  Mgr. Tereza Koutenská
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr.Tereza Koutenská
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

- PONDĚLÍ 14:30 - 16:00 

- začínáme 20.9.2021

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě

Skupiny

 • 6-10 let
 • 10 let a více
Doporučujeme
 • pro děti, které nemají strach veřejně vystupovat
 • pro děti, které se chtějí projevit
Vybavení a pomůcky
 • K zapůjčení v DDM Strakonice
 • Na výrobě kostýmů spolupracujeme s rodiči
Výstupy
 • osobnostní rozvoj - objevovat okolní svět i sebe sama, získat pozitivní sebepojetí - tj. posílit zdravé sebevědomí a jistotu
 • uvolnit a odstranit zábrany
 • rozvíjet obrazotvornost, fantazii a tvořivost
 • Vystoupení v rámci kulturních akcí (Divadlo v parku, Dům žije..)