≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Dramatický kroužek
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 114
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku:  Bc. Sandra Petrášová, Lenka Caltová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Informační schůzka:

 • Informační schůzka proběhne na první hodině kroužku, a to v pondělí 19. 9. 2022 v dolním sále. 

Pravidelné schůzky:

 • DRAMATICKÝ KROUŽEK POD 10 LET
 • spojeno se skupinou nad 10 let

 

 • DRAMATICKÝ KROUŽEK NAD 10 LET
 • každé pondělí 15:00-16:30

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě

Skupiny

 • 6-10 let
 • 10 let a více
Doporučujeme
 • pro děti, které nemají strach veřejně vystupovat
 • pro děti, které se chtějí projevit
Vybavení a pomůcky
 • K zapůjčení v DDM Strakonice
 • Na výrobě kostýmů spolupracujeme s rodiči
Výstupy
 • osobnostní rozvoj - objevovat okolní svět i sebe sama, získat pozitivní sebepojetí - tj. posílit zdravé sebevědomí a jistotu
 • uvolnit a odstranit zábrany
 • rozvíjet obrazotvornost, fantazii a tvořivost
 • Vystoupení v rámci kulturních akcí (Divadlo v parku, Dům žije..)