≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Dramatický kroužek
DRAMAŤÁK
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 114
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku:  Mgr. Sandra Petrášová, Bc. Lenka Pacholová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky:

 • pondělí 15:00-16:30
 • naplněno, evidujeme náhradníky

Informační schůzka

 • Proběhne v rámci první schůzky dne 18.9.2023

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě

Skupiny

 • 6-10 let
 • 10 let a více
Doporučujeme
 • pro děti, které nemají strach veřejně vystupovat
 • pro děti, které se chtějí projevit
Vybavení a pomůcky
 • Na výrobě kostýmů spolupracujeme s rodiči.
Výstupy
 • osobnostní rozvoj - objevovat okolní svět i sebe sama, získat pozitivní sebepojetí - tj. posílit zdravé sebevědomí a jistotu
 • uvolnit a odstranit zábrany
 • rozvíjet obrazotvornost, fantazii a tvořivost
 • vystoupení v rámci kulturních akcí (Divadlo v parku, Dům žije..)