≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Dramatický kroužek
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 114
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku:  Bc. Sandra Petrášová, Lenka Caltová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Informační schůzka:

  • Informační schůzka proběhne na první hodině kroužku, a to v pondělí 19. 9. 2022 v dolním sále. 

Pravidelné schůzky:

  • DRAMATICKÝ KROUŽEK POD 10 LET
  • spojeno se skupinou nad 10 let

 

  • DRAMATICKÝ KROUŽEK NAD 10 LET
  • každé pondělí 15:00-16:30

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • vhodné pro děti od 6 let
  • možnost přijetí během školního roku po individuální domluvě

Skupiny

  • 6-10 let
  • 10 let a více
Doporučujeme
  • pro děti, které nemají strach veřejně vystupovat
  • pro děti, které se chtějí projevit
Vybavení a pomůcky
  • K zapůjčení v DDM Strakonice
  • Na výrobě kostýmů spolupracujeme s rodiči
Výstupy
  • osobnostní rozvoj - objevovat okolní svět i sebe sama, získat pozitivní sebepojetí - tj. posílit zdravé sebevědomí a jistotu
  • uvolnit a odstranit zábrany
  • rozvíjet obrazotvornost, fantazii a tvořivost
  • Vystoupení v rámci kulturních akcí (Divadlo v parku, Dům žije..)