≡ Menu
DŘEVOŘEZBA - novinka
Cena: 1300,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 124
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Petr Boubín
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858

Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

  • termíny v přípravě

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí