≡ Menu
FLÉTNA /sopránová/altová/příčná/
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 130
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová kontakt: 383 322 216, 602 638 858

Kroužek naplněn - volná místa na dotaz

    Pravidelné schůzky:

       Úterý      14.30 - 15.30 hodin   začátečníci ZŠ
       Úterý      15.30 - 16.30 hodin   mírně pokročilí
       Úterý      16.30 - 17.30 hodin   pokročilí                                                                           Středa    15.15 - 16.15 hodin   začátečníci MŠ

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 5 let
Doporučujeme
 • hudebně a rytmicky  nadaným dětem
 • dětem, které mají dýchací potíže
 • pro předškolní i školní věk (již od 5 let)
Vybavení a pomůcky
 • sopránová zobcová flétna
 • Hrátky s flétnou - výuka hry na zobcovou flétnu - Iveta Hlavatá
 • volné eurodesky na notový materiál
 • přezůvky
Výstupy
 • dítě zvládne základy hudební nauky - znalost not
 • umí správně ovládat hudební nástroj - rovné držení těla
 • umí hrát samostatně i ve skupině
 • rozvíjí vztah k hudbě
 • účast na veřejných vystoupeních
Víte že?
 • Flétna vznikla z lidové píšťaly.
 • Je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů.
 • Využívá se i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží.