≡ Menu
FLÉTNA /sopránová/altová/příčná/
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 130
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: kapacita naplněna

ROZVRH 2023/2024:

ZAČÁTEČNÍCI MŠ - vhodné pro děti od 5 let
 • středa 15.00 - 16.00 hodin
ZAČÁTEČNÍCI ZŠ:
 • úterý 14.30 - 15.30 hodin
MÍRNĚ POKROČILÍ:
 • úterý 15.30 - 16.30 hodin
POKROČILÍ:
 • úterý 16.30 - 17.30 hodin

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 5 let
Doporučujeme
 • hudebně a rytmicky  nadaným dětem
 • dětem, které mají dýchací potíže
 • pro předškolní i školní věk již od 5 let
Vybavení a pomůcky
 • sopránová zobcová flétna
 • Hrátky s flétnou - Hra na zobcovou flétnu - Iveta Hlavatá
 • volné eurodesky na notový materiál
 • přezůvky
Výstupy
 • umí správně ovládat hudební nástroj - rovné držení těla
 • umí hrát samostatně i ve skupině
 • rozvíjí vztah k hudbě
 • účast na veřejných vystoupeních
Víte že?
 • flétna vznikla z lidové píšťaly
 • je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů
 • využívá se i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží