≡ Menu
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 129
Časová dotace: 60 min./ týden
Vedoucí kroužku: Ing. Marie Hošková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020
Pravidelné tréninky
- Kroužek v letoším roce nebude otevřen pro malý počet zájemců.
Organizační schůzka
 

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí