≡ Menu
HÁZENÁ STRAKONICE
Cena: 1300,- /školní rok
platbu hradíte oddílu házené.
Časová dotace: 3 hod./týden
variabilní symbol: 104
Za DDM: Bc. Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

A4-nabor-hazena-2022.jpg

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
 • nebo odevzdejte trenérům přímo ve sportovní hale
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 5 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • sportovně nadaným dětem
 • hyperaktivním dětem jako atraktivní formu fyzicky náročné aktivity
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny
 • láhev s pitím (min. 0,5 l)
 • míče a sportovní náčiní zapůjčíme
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • rozvoj obratnosti, všestrannosti a spolupráce s ostatními
 • možnost účasti na soutěžích a turnajích v rámci kraje i celé republiky
 • získání motivace a přirozeného zájmu o sport
Víte že?
 • Házená - Handball je kontaktní kolektivní míčový sport.
 • Pro kvalitní zvládnutí tohoto sportu je vhodné, aby hráč dosáhl co největšího obratnostního rozvoje, osvojil si alespoň základy atletiky a zvládl nejprve základní a potom pokročilou míčovou techniku.
 • Takticky dozrává hráč většinou nejdříve v mladším, ale spíše v pozdějším dorosteneckém roku. Celý vývoj budoucího hráče je poměrně dlouhodobý a vyžaduje od hráče absolvování většiny tréninkových jednotek ve všech věkových kategorií.