≡ Menu
JÓGA
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 134
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Mgr. Jana Bornová,
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
polanova@ddmstrakonice.cz, bornova@ddmstrakonice.cz 
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

ČTVRTEK 14:30 - 15:30, J. Bornová
 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí:
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 5 let do 15 let
 • rozděleno na skupiny dle věku
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme:
 • pro všestranný psychický i fyzický rozvoj
 • pro správné držení těla
 • pro správné dýchání
Vybavení a pomůcky:
 • pohodlné oblečení
 • ponožky s protiskluzem
 • pití (0,5 l)
Výstupy:
 • základy jógy podané zábavnou a hravou formou
 • jógové hry
 • děti se pravidelným cvičením naučí lépe vnímat a ovládat své tělo, zklidní se a lépe si poradí ve stresových situacích
 • cvičení v nesoutěživém prostředí
 • jógová hodina pro menší děti je živější, plná her a zábavy a je zakončená relaxačními hrami, při kterých se děti učí odpočívat
 • lekce jógy s teenagery již více připomíná lekci dospěláckou. Důraz je kladen na celkové protažení a posílení těla a do hodin jsou zařazovány i prvky z acroyogy.
 • základy hatha jógy, jin jógy, aštanga jógy a v neposlední řadě acroyogy!