≡ Menu
JÓGA CHILL
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 134
Časová dotace: 1 hod./týden
Vedoucí oddělení: Barbora Baštová
Lektor kroužku: Iva Tomšů
Místo konání: DDM Na Ohradě
kontakt: 383 322 216, bastova@ddmstrakonice.cz
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

Pravidelné schůzky:

 • Mladší (5 - 7) - neotevřeno
 • Starší (8-12) - Čtvrtek 17:30 - 18:30 - obsazeno
   

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí:
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let do 15 let
 • rozděleno na skupiny dle věku
 • možnost přijetí během školního roku 
Doporučujeme:
 • pro všestranný psychický i fyzický rozvoj
 • pro správné držení těla
 • pro správné dýchání
Vybavení a pomůcky:
 • pohodlné oblečení
 • jógamatka (podložka pro cvičení jógy)
 • pití (0,5 l)
Výstupy:
 • základy jógy podané zábavnou a hravou formou
 • jógové hry
 • děti se pravidelným cvičením naučí lépe vnímat a ovládat své tělo, zklidní se a lépe si poradí ve stresových situacích
 • cvičení v nesoutěživém prostředí
 • jógová hodina pro menší děti je živější, plná her a zábavy a je zakončená relaxačními hrami, při kterých se děti učí odpočívat
 • lekce jógy s teenagery již více připomíná lekci dospěláckou. Důraz je kladen na celkové protažení a posílení těla a do hodin jsou zařazovány i prvky z acroyogy.
 • základy hatha jógy, jin jógy, aštanga jógy a v neposlední řadě acroyogy!