≡ Menu
KERAMICKÁ A TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO MŠ
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku:  Nikola Křešničková, Tereza Krametbauerová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: kapacita naplněna / přijímáme náhradníky
Pravidelné schůzky - vhodné pro děti od 5 let                        
     
         Středa     15.00 - 16.30 hodin                    
             

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • vhodné pro děti od 5 let
  • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
  • pro tvořivé děti předškolního věku
Vybavení a pomůcky
  • vhodný oděv (zástěra, starší tričko), přezůvky