≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » keramická dílnička
KERAMICKÁ A TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO MŠ
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: J. Hrdinová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: kapacita naplněna
Pravidelné schůzky                         
       
         Pondělí     15.00 - 16.00 hodin            

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • platbu možno rozdělit na pololetí
  • zdravotní způsobilost a samostatnost
  • vhodné pro děti od 5 let
  • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
  • pro tvořivé děti předškolního věku
Vybavení a pomůcky
  • vhodný oděv (zástěra, starší tričko), přezůvky