≡ Menu
KERAMIKA
Cena: 1400 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Hrdinová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: kroužek keramiky je již naplněn, případná volná místa na dotaz.
Pravidelné schůzky
 pondělí  14.30 - 16.30  hodin - pokročilí
 úterý      14.30 - 16.30 hodin - začátečníci
 
Organizační schůzka
- proběhne na začátku první lekce v pondělí 30. září nebo v úterý 1. října

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se smyslem pro tvořivost
Vybavení a pomůcky
 • hlína, glazury - ze zdrojů DDM
 • přezůvky, stará košile nebo zástěra
Výstupy
 • rozvoj kreativity a estetického cítění
 • vlastní výrobky
Víte že?
 • Práce s hlínou rozvíjí jemnou motoriku.
 • Vás čeká mnoho kreativní činnosti.