≡ Menu
KERAMIKA
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Jana Hrdinová, Milena Suchá
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Kapacita naplněna - volná místa na dotaz

Pravidelné schůzky:

         Pondělí     14.00 - 16.00 hodin   (J. Hrdinová)   
         Pondělí     15.00 - 16.00 hodin   keramická dílnička pro MŠ
                                                                                       volná místa
         Úterý         14.00 - 16.00 hodin   (J. Hrdinová)   

         Úterý         16.00 - 18.00 hodin   (J. Hrdinová)   
         Čtvrtek      14.30 - 16.30 hodin   (M. Suchá)       

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se smyslem pro tvořivost
Vybavení a pomůcky
 • hlína, glazury - ze zdrojů DDM
 • přezůvky, stará košile nebo zástěra, štětce
Výstupy
 • rozvoj kreativity a estetického cítění
 • vlastní výrobky
Víte že?
 • Práce s hlínou rozvíjí jemnou motoriku.
 • Vás čeká mnoho kreativních činností