≡ Menu
KERAMICKÁ DÍLNA
Cena: 1500,- Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 126
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: J. Hrdinová, J. Petrášová, M. Suchá
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: přijímáme přihlášky / poslední volná místa

Pravidelné schůzky:

      Pondělí     14.30 - 16.30 hodin  (J. Hrdinová)        
      Úterý         14.00 - 16.00 hodin  (J. Hrdinová)        
      Úterý         16.00 - 18.00 hodin  (J. Petrášová)                           
      Čtvrtek      14.30 - 16.30 hodin  (M. Suchá)           
      Pátek         12.45 - 13.45 hodin  (J. Hrdinová)        

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

         
Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se smyslem pro tvořivost
Vybavení a pomůcky
 • hlína, glazury - ze zdrojů DDM
 • přezůvky, stará košile nebo zástěra, štětce
Výstupy
 • rozvoj kreativity a estetického cítění
 • vlastní výrobky
Víte že?
 • Práce s hlínou rozvíjí jemnou motoriku.
 • Vás čeká mnoho kreativních činností