≡ Menu
KEYBOARD
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 120
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: M. Sobotová, L. Kadaňová, P. Koubová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: volná místa na dotaz

Pravidelné schůzky:
   středa     15.00 - 16.00   pokročilí (M. Sobotová)
   středa     16.30 - 17.30   mírně pokročilí (P. Koubová)
   pátek       14.00 - 15.00   začátečníci (L.Kadaňová)
   pátek       15.00 - 16.00   pokročilí (L.Kadaňová)

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
Doporučujeme
 • hudebně nadaným dětem
 • dětem s hudebním sluchem
Vybavení a pomůcky
 • vlastní keyboard
 • psací potřeby
 • obal na noty
Výstupy
 • zdokonalení ve hře na keyboard
 • orientace v notovém zápise
 • kolektivní hra
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice
 • vystoupení v domově seniorů
Víte že?
 • Keyboard je elektrický klávesový nástroj.
 • Obsahuje celou řadu zvukových rejstříků.
 • Disponuje téměř všemi zvuky různých hudebních akustických nástrojů - různé druhy klavírů, varhanní zvuky, dechové nástroje, zvuky kytar, rytmických nástrojů.
 • Obsahuje automatické doprovody různých hudebních stylů - rock, pop, disco, country a jiné.