≡ Menu
KLAVÍR - Individuální lekce
Cena: 150 Kč / lekce
Číslo účtu: 180704039/0300
Variabilní symbol: 152
Časová dotace: 1 vyučovací hodina/týden
Lektor kroužku: Milada Sobotová, Pavlína Koubová, Jana Hrdinová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858

Aktuálně: kapacita naplněna

Pravidelné schůzky

  • Individuálně - po telefonické domluvě
  • pondělí, úterý, středa, pátek - individuální rozvrh hodin

Jak podat přihlášku?

  • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
  • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí