≡ Menu
KLUBÍČKO
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 111
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Lenka Filousová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Kapacita naplněna

Pravidelné schůzky:

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 4 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem, které rády kreslí, zpívají, tvoří a rády si hrají se svými vrstevníky
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • zástěra
 • nůžky
 • pastelky
 • ostatní pomůcky zajišťuje vedoucí kroužku
Výstupy:
 • rozvoj výtvarných a hudebních dovedností
Víte že?
 • činnost je přizpůsobena a motivována k ročnímu období