≡ Menu
Latino dance

Cena: 1200 Kč / školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300
Variabilní symbol: 308
Časová dotace: lekce/týden
Lektoři kroužků: v přípravě
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
sulakova@ddmstrakonice.cz

Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020
Pravidelné lekce
-pondělí 17:00 - 18:00 (začínáme 30.9.2019)
Organizační schůzka
- proběhne při prvím tréninku 30.9. 2019

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
 • Sledujte informace na této stránce, zde budeme průběžně doplňovat termíny informačních schůzek a rozvrhy.

Varianty: 

Latino dance přípravka 

 • průprava latinsko amerických tanců
 • pro děti od 6ti let

Latino dance pro dívky

 • Společné choreografie latinsko amerických tanců
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 7 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • tanečně a sportovně nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let
Vybavení a pomůcky
 • taneční úbor : sukně, tričko,šaty (dívky),sportovní nebo taneční kalhoty, tričko nebo košile (hoši)
 • vhodná taneční obuv
 • lahev s pitím
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • základy společenských tanců: latinsko-amerických
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, případně jiných…
 • estetické cítění, společenské chování a vystupování
Víte že?
 • Tanec je pohybová společenská aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být považován za druh umění.