≡ Menu
MINI OTAVANKY
Cena: 1400,- Kč
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 155
Časová dotace: 2 hod./týden
Lektor kroužku: Bc. Lenka Pacholová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2023/2024

Pravidelné tréninky:

  • pátek 16:30-18:30
  • volná místa

Informační schůzka:

  • Proběhne v rámci prvního tréninku 22.9.2023

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM