≡ Menu
OTAVANKY SÓLA/DUA
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 155
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Monika Šmejkalová
Místo konání: DDM Strakonice
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

Pravidelné tréninky:

  • 18:30-20:00
  • začínáme 22.9.2023
  • výběrová skupina

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM