≡ Menu
GYMNASTIKA
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 312
Časová dotace: 1 hod. a 1,5 hod/týden
Lektor kroužku: B. Baštová, L. Fišerová, H. Semirádová, A. Polanová, N. Semirádová
Místo konání: Fitness klub - "Elko" / DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Barbora Baštová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Informační schůzka:

 • proběhne na 1. lekcích
 • kroužky začínají v týdnu od 19.9 - 23.9.2022
Pravidelné schůzky:  
 
Začátečníci: požadavky: kladný vztah dítěte k pohybu (věk 6+)
 

Začátečníci: Polanová A.
Pondělí 13:00 - 14:00 DDM Na Ohradě
 
Začátečníci: Semirádová N.
Čtvrtek 15:00 - 16:00 DDM Na Ohradě - obsazeno
 
Začátečníci: Barbora Baštová obsazeno
Pátek 13:00 - 14:00 DDM Na Ohradě, velký sál
 

Mírně pokročilé: požadavky: kotoul vpřed/ vzad, přemet stranou
(hvězda), provaz, rozštěp, holubička
 
Začátečníci/ Mírně pokročilé:   H. Semirádová
Čtvrtek 16:30 - 17:30 Fitness klub "Elko" - obsazeno
 
Mírně pokročilé:   A. Polanová, N. Semirádová
Čtvrtek 16:00 - 17:00 DDM Strakonice - obsazeno
 
 
 
Pokročilé :požadavky: kotoul vpřed/ vzad, kotoul ze stoje, kotoul do roznožení, přemet stranou, přemet vpřed, stoj na rukou (do kotoulu, do mostu), provaz, rozštěp, rondát, most ze stoje
 
Mírně pokročilé/ Pokročilé:   Barbora Polanová
Pondělí 14:00 - 15:00 Fitness klub "Elko" - obsazeno
 
 
Mírně pokročilé/ Pokročilé:   Barbora Polanová
Úterý 14:00 - 15:00 Fitness klub "Elko" - obsazeno
 
Mírně pokročilé/ Pokročilé: Fišerová Lucie
Středa 15:00 - 16:00 Fitness klub "Elko" - obsazeno
 
Pokročilé: Fišerová Lucie
Úterý 15:00 - 16:00 DDM Na Ohradě
 
Pokročilé: Fišerová Lucie
Pátek 14:00 - 15:00 Fitness klub "Elko" - na dotaz
 


Ostatní skupiny (skupiny dle výběru vedoucích): požadavky: kotoul vpřed/ vzad, kotoul ze stoje, kotoul do roznožení, přemet stranou, přemet vpřed, přemet vzad, špicar, stoj na rukou (do kotoulu, do mostu), provaz, rozštěp, rondát, most ze stoje

Elastigirls: Fišerová Lucie
Pátek 15:00 - 16:00 Fitness klub "Elko" - na dotaz

Wild Elastics: Baštová Barbora
Pátek 16:00 - 17:00 Fitness klub "Elko" - na dotaz
 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • pro děti od 6-ti let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • pohybově nadaným dívkám
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny, ideálně gymnastické cvičky
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
 • gymnastický dres, po domluvě s lektorkou je objednáváme hromadně
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • netradiční spojení pohybu, cvičení a tance
 • vyjádření pocitů a myšlenek prostřednictvím pohybu lidského těla
 • gymnastické prvky zapojené do taneční sestavy
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, i dalších…
 • možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy 
 • nabízíme letní taneční tábor na Zálesí a další pobytové či jednodenní soustředění během školního roku
Víte že?
 • Moderní gymnastika kombinuje prvky gymnastiky, divadelního tance, baletu a akrobacie.
 • Cvičí se s náčiním (švihadlo, stuha, kužele, obruč, míč) i bez náčiní.
 • V roce 1984 se stala olympijským sportem.