≡ Menu
NĚMECKÝ JAZYK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 103
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Pravidelné schůzky

ÚTERÝ 13:45-14:30 (poté po individuální domluvě)

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • individuálně probrat úroveň jazyka a zařadit do skupiny
 • začátečníci,pokročilí
Vybavení a pomůcky
 • učebnice, pracovní listy (ze zdrojů DDM)
 • CD přehrávač - poslech (ze zdrojů DDM)
Výstupy
 • postupně získávat vědomosti jazyka a umět jej používat
 • aktivní znalost jazyka
 • porozumění
Víte že?
 • Němčina je jazyk našich sousedů.
 • Kolik jazyků umíš,tolikrát jsi člověkem.