≡ Menu
NĚMECKÝ JAZYK
Cena: 1300,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 103
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky:

 • úterý 13:45-14:30

Informační schůzka:

 • Proběhne společně s první lekcí dne 19.9.2023

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • individuálně probrat úroveň jazyka a zařadit do skupiny
 • začátečníci, pokročilí
Vybavení a pomůcky
 • učebnice, pracovní listy (ze zdrojů DDM)
 • CD přehrávač - poslech (ze zdrojů DDM)
Výstupy
 • postupně získávat vědomosti jazyka a umět jej používat
 • aktivní znalost jazyka
 • porozumění
Víte že?
 • Němčina je jazyk našich sousedů.
 • Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.