≡ Menu
POTÁPĚNÍ
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 128
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Václav Dvořák, Luděk Stejskal
Místo konání: DDM Strakonice - Na Ohradě 417
Vedoucí oddělení: Bc. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

Informační schůzka:

 • Informační schůzka proběhne v rámci první hodiny dne 14. 9. 2022 na Plaveckém stadionu ve Strakonicích v 16:45

Pravidelné schůzky:

 • Středa 16:45-18:00, Plavecký stadion

Jak podat přihlášku? 

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 10 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem s kladným vztahem k vodě, přírodě a se zájmem o život pod vodní hladinou
Vybavení a pomůcky
 • potápěčská výstroj A, B, C = potápěčská maska, šnorchl, ploutve
 • ostatní pomůcky zapůjčíme
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • základy nádechového potápění a RESCUE
 • osvojení potápění s přístrojem
 • možnost získání mezinárodního oprávnění UDI Junior *, **, ***,
 • Open Water Diver *
 • možnost víkendových soustředění a letního tábora na ostrově Elba
Víte že?
 • Potápění má za cíl výchovu dětí ve sportovním duchu se zaměřením na plavání, používání ploutví, potápěčských brýlí a dýchací trubice.
 • Děti prochází výukou potápění s dýchacím přístrojem v bazénu ve Strakonicích  i na různých potápěčských soustředěních v naší republice i v zahraničí.