≡ Menu
ROBOTIKA 
Cena: 1300/školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 143
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Kryštof Piorecký
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2019-2020
Pravidelné lekce
- příjem přihlášek
- termín schůzek v přípravě...

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost - kroužek bez přítomnosti rodičů
 • Pro děti od 12 let, ideálně pro absolventy kroužku elektrošikula, není však podmínkou
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • trpělivým a manuálně zručným dětem se zájmem o techniku
Vybavení a pomůcky
 • bude upřesněno na informační schůzce a na jednotlivých schůzkách kroužků
Výstupy
 • sestavené projekty z robotických stavebnic
Víte že?
 • Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích