≡ Menu
RUSKÝ JAZYK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 106
Časová dotace: 45 min./týden
Lektor kroužku: PaedDr. Václav Žitný
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šuláková
kontakt: 383 322 216,602 638 858
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

 

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • pro děti i dospělé se zájmem o cizí jazyky
Vybavení a pomůcky
 • učebnice 'Pojechali', mapy - domluva na info schůzce
 • přehrávač CD / poskytuje DDM
 • přezůvky
Výstupy
 • příprava na konverzační soutěže - okresní a krajské kolo
 • výrazné úspěchy v krajském kole
 • porozumění, komunikace
Víte že?
 • Ruský jazyk je světový jazyk číslo tři (dle významu předstihl němčinu).
 • Vyučuje se jako další cizí jazyk.
 • Zájem o něj stále vzrůstá.
 • Je jazykem slovanským.