≡ Menu
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 129
Časová dotace: 45 min./ týden
Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Bornová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Koutenská
kontakt: 383 322 216, 601 327 395
sulakova@ddmstrakonice.cz, bornova@ddmstrakonice.cz
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

 • úterky od 16:00 do 16:45

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Skupiny

 • děti
 • dospělí
 • maturanti

Doporučujeme

 • pro děti se zájmem o jazyk
 • jako formu doučování pro studenty ZŠ, SŠ
 • jako formu celoživotního vzdělávání pro dospělé

 

Výstupy

 • základní konverzace ve španělštině - představování, pozdravy, časové údaje atd.
 • rozvoj porozumění španělským textům
 • prohloubení a rozvoj gramatických pravidel 

Víte že?

 • Španělština je druhý nejpoužívanější jazyk světa co do počtu rodilých mluvčích? Celkem je to mateřština pro 570 miliónů lidí!
 • Španělsky se mluví nejen ve Španělsku, ale i ve většině států Střední a Jižní Ameriky! Velmi rozšířená je i na území Spojených států a na Filipínách. 
 • Ve španělštině se používá 16 slovesných časů!