≡ Menu
Úvodní strana » Zájmové kroužky a kurzy » Start dance - tancování pro nejmenší
START DANCE - TANCOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
Cena: 1200,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 314
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektoři kroužků: Sandra Petrášová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky : začínáme 23.9.2021

 •  Čtvrtek 14:00 - 15:00 DDM Na Ohradě - kroužek je naplněn, evidujeme náhradníky
 •  Čtvrtek 16:00 - 17:00 DDM Na Ohradě - kroužek je naplněn, evidujeme náhradníky

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Několik rad při volbě skupiny

 • Prosím respektujte věkové skupiny, tréninkové plány jsou přizpůsobené věku a fyzickým možnostem dítěte.
 • Volba skupiny není závazná, kdykoliv během roku je možné po domluvě přestoupit. 
 • Pro děti, s kterými jsme pracovali v loňských letech, navazuje kroužek DISKO TANCE.
 • Na tuto taneční průpravu dochází převážně malé slečny, chlapci jsou ale vítáni! Chlapci většinou volí kroužek Break dance pro začátečníky od 5 let, kde mají naopak převahu nad dívkami. 
 • Pro radu se zařazením jsem k dispozici: Iva Tomášková, 777 304 775, tomaskova@ddmstrakonice.cz

Pro absolventy START DANCE doporučujeme:

Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost, trénink bez přítomnosti rodičů
 • !pro děti od 4 let!
 • možnost přijetí během školního roku
 • nabízíme možnost vyzkoušet si 2-3 lekce, po kterých společně vyhodnotíme správnost výběru zájmové aktivity
Doporučujeme
 • tanečně a pohybově nadaným dětem, jako taneční základ do dalších let.
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení,
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
 • notýsek na razítka za výkony v jednotlivých lekcích
Výstupy
 • rozvoj rytmického cítění dětí a jeho vnímání
 • rozvoj hrubé motoriky a vnímání pohybů svého těla
 • zlepšení kondice, protažení a zesílení svalů
 • nácvik tanečních sestav stylu disko, hip-hop a výrazových technik
 • motivace formou her
Víte že?
 • Schopnost a touha vyjádřit své pohyby je nám dána od narození. Je základním a přirozeným projevem člověka.
 • Naším cílem je, aby děti hravou formou a profesionálním přístupem lektora získali kladný vztah k pohybu a tanci. Své přirozené schopnosti, fantazii a tvořivost využily v dalším životě, a to nejen na tanečním parketu, ale i v dětském kolektivu.
 • Pohybová činnost významně ovlivňuje psychické procesy. Dítě vyvolává a spojuje citové podněty s fyzickými, využívá pohyb jako zdroj sebejistoty a sebeuvědomění a formuje dětskou osobnost.
 • Základem vyjádření tance je pohybový základ. Tato technika nabízí prostor pro vyjádření představy, prožitky, nálady a dalších podnětů. U takto malých dětí pak tanec není dril, ale citlivá výchova a individuální přístup lektora tak, aby jeho rozvoj nebyl uměle urychlován, ani zbytečně brzděn.